Ad banner
Ad banner

Umlazi Gospel Choir – Zimangele ( Official Music video )

For Bookings
Contacts :
+27 78 300 7622 / sakhilethenjwayo@yahoo.com

Subscribe: https://www.youtube.com/channel/UC7lfWuxl6NIYNu8l_Tb2wUQ
Lyrics :
(BACKING VOCALISTS)

ZIMANGELE ZITHA ZAKHO NGAWE X4

KUNGAMANDLA KAJESU UKUPHILA KWAKHO X4

IZINTO OBUBEKELWE ZONA WEN’UZIDLULILE …
NABANTU OBUTHUNYELWE BONA HHAYI!!! WEN’UBADLULILE X2

IZINTO OBUBEKELWE ZONA WEN’UZIDLULILE …
NABANTU OBUTHUNYELWE BONA HHAYI!!! WEN’UBADLULILE X2

KUNGAMANDLA KAJESU UKUPHILA KWAKHO X4

ZIMANGELE ZITHA ZAKHO NGAWE X6

KUNGAMANDLA KAJESU UKUPHILA KWAKHO X7

ZIMANGELE ZITHA ZAKHO NGAWE X1

(LEADERS)

ZIMANGELE ZITHA ZAKHO NGAWE
ZONA ZIMANGELE ZITHA ZAKHO NGAWE
ZIMANGELE
IZITHA ZAKHO ZONA ZIMANGELE
ZIMANGELE
BAXAKEKILE KUTHI WENA USAPHILA
IZITHA ZAKHO ZONA ZIMANGELE
ZIMANGELE

KUNGAMANDLA!!!!!!
NGIKHULUMA NGAMANDLA KAJESU
NGIKHULUMA NGAMANDLA KAJESU
YENA YEDWA
NAWE KUFANELE UMBONGE NJALO
YENA YEDWA
NGISHO IZINTO OBUBEKELWE ZONA
IZINTO
OOOOHH
WENA
NABANTU OBUTHUNYELIWE
OBUTHUNYELIWE BONA
NGISHO IZINTO BEBETHI NGEKE UYENDAWO WENAAA
BEBEMILE
BEBETHI BAVIMBA IMPILO YAKHO
OOOH
NGIKHULUMA NGEZINTO MINA EZITHI AWUYI NDAWO
EZIVIMBA IMPILO YAKHO
BEBETHI WENA AKUKHO LA UYAKHONA
NABANTU
OBUTHUNYELWE BONA
NGIKHULUMA NGAMANDLA
KAJESUUUUUU
NGIBONGA LAMANDLA KASOMANDLA
NGISHO LAMANDLA AKAJEHOVA
NGIBONGA MINA LAMANDLA KABABA
ZIMANGELE X3
BAMANGALILE ABANTU BAMANGELE
HHEYI HHEYI

ZONA ZIMANGELE
HHEYI HHEYI X6

KUNGAMANDLA!!!!!!!!!!!!
NGISHO MINA LAMANDLA
KAJESUUUUU
AYI AMANDLA X2
HHAYI WOOWOO
HAIBO
LAMANDLA
USTEPHINE EWABAMBA ABANTU BAMANGALA
UJESU WASHIYA KUMAPHOSTOLI BAKHE
OOHH
KUNGAMANDLA
NGISHO LAMANDLA KATHIXO

Connect with Umlazi Gospel Choir :
Facebook: https://www.facebook.com/umlaz/
Twitter: https://twitter.com/umlazigc
Instagram: https://www.instagram.com/umlazigospelchoir/

#umlazigospelchoir #zimangele

source

(Visited 1 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *